Antal lager
Antal dolda neuroner
Typ av problem
Ett neuralt nätverk som lär sig från från olika träningsset