Mattias Lasersköld

Om mig

Jag pluggar till psykolog i Örebro efter en del tekniska studier i Uppsala.

Jag har också kvar mitt tekniska intresse som en bisyssla (uppenbarligen eftersom jag har den här sidan) och hoppas på sikt att kunna arbeta i något gränsland mellan teknik och psykologi.